Tilbud

Målet med alle våre aktiviteter er å fremme helse gjennom mestring og gode opplevelser. Dette gjør vi ved å skape trygge og stabile rammer, der fysisk aktivitet, frisk luft og gode relasjoner med andre mennesker og dyr inngår.

Trollstein gård har avtaler med den kommunale psykiatritjenesten, og med kommunale og statlige barne- og ungdomstjenester.