Personvernerklæring

Trollstein gård er en godkjent Inn på tunet gård, som følger standarden Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL), med tillegg for Inn på tunet. I tillegg er gården godkjent Hestevirksomhet og må følge gjeldende standarder innen Bransjestandard hest.
Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan Trollstein gård samler inn, behandler og sikrer personopplysningene dine.

1. Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, er:

Trollstein gård Teigland/Olsen
v/ leder for Inn på tunet tilbudet Ann-Lisbeth Teigland
Adresse:
Toppsundveien 1305
9423 Grøtavær
ann-lisbeth@trollstein.no
Mob: +47 916 74887
Personopplysninger er frivillig å oppgi og du kan når som helst be om at opplysningene blir slettet.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger du selv gir til oss. Vi mottar også enkelte opplysninger fra tredjepart.

Opplysninger du selv gir til oss:
Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss, enten ved å sende oss en e-post eller registrerer deg i forbindelse med plass på ett av våre tilbud.
Vi lagrer også informasjon som du selv legger inn i kommentarfelt eller lignende på våre sider.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene
Informasjonen som samles inn kan deles opp i følgende typer:

Informasjon om din enhet og internett-tilkobling
Gjennom tekniske logger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, for eksempel operativsystem, enhetsprodusent, nettleserversjon, og informasjonskapsler.

Informasjon om hvordan du bruker tjenestene
Vi samler informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort, hvor lenge en side var åpen i skjermen din. Vi bruker denne informasjonen kun til å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler (“cookies”) og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. For å slette dine informasjonskapsler / cookies må dette gjøres via dine innstillinger i din nettleser.

3. Hva bruker vi opplysningene til?

Levere tjenestene våre som avtalt med deg
Vi behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenester som er avtalt med deg.

Fakturering og rapportskriving
På klienter fra kommunaltjenestene vil personalia anonymiseres i rapporter og fakturaer.

4. Hvem deler vi opplysningene med?

Dine opplysninger vil kunne deles med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.
Vi inngår avtaler med dem vi deler opplysninger med som begrenser adgangen til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning.

Samarbeidspartnere:
Vi har avtaler og samarbeider med kommunale barne- og ungdomstjenester, og den kommunale psykiatritjenesten.
Vi samarbeider også med lokale bedrifter.

Offentlige myndigheter:
Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

5. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi iverksetter nødvendige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot å bli manipulert, gå tapt eller bli ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem.

6. Sosiale medier

Du kan følge oss via sosiale medier, som Facebook og Instagram. På disse kontoene har vi bare ansvar for eventuelle personopplysninger som vi selv publiserer eller kan påvirke publiseringen av.

Personvernerklæringene for ovennevnte sosiale medier finner du nedenfor:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/155833707900388