Gården

Trollstein gård ligger på Grøtavær, med Harstad som nærmeste by. Gården ligger idyllisk til med nærhet til fjell, utmark, hav, fjære og skjærgård. Gården har villsau som hovednæring, og i tillegg har vi hester, høner, kaniner, katter, ett esel og en hund. Til gården hører ridehus og stall, fjøs, naust og eget hus til overnatting.

Trollstein gård er godkjent Inn på tunet-gård og godkjent hestevirksomhet, i henholdt til Matmerks gjeldende godkjenningsstandarder. Dette går på helse- miljø og sikkerhet, dyrevelferd, etikk og menneskeverd.

Vi henter og bringer til/fra fergen på Bjørnerå.