Gården

Trollstein gård ligger på Grøtavær, med Harstad som nærmeste by. Gården ligger idyllisk til med nærhet til fjell, utmark, hav, fjære og skjærgård. Gården har villsau som hovednæring, og i tillegg har vi hester, høner, kaniner og esel. Til gården hører ridehus og stall, fjøs, naust og eget hus til overnatting.

Trollstein gård er godkjent Inn på tunet-gård og godkjent hestevirksomhet, i henholdt til Matmerks gjeldende godkjenningsstandarder. Dette går på helse- miljø og sikkerhet, dyrevelferd, etikk og menneskeverd.

Vi henter og bringer til/fra fergen på Bjørnerå.