Dyrene på gården

Gården har villsau som hovednæring, og i tillegg har vi hester, høner, kaniner, esel og katt. Til gården hører ridehus og stall, fjøs, naust og eget hus til overnatting. Trollstein gård er godkjent Inn på tunet-gård og godkjent hestevirksomhet, i henholdt til Matmerks gjeldende godkjenningsstandarder. Dette går på helse- miljø og sikkerhet, dyrevelferd, etikk og menneskeverd.