Alternativ skolehverdag

Det kan for noen elever være vanskelig å gå på skolen eller følge ordinær undervisning. Trollstein Gård kan tilby en alternativ skolehverdag. Her deltar elevene i daglige gjøremål knyttet til gårdsdriften, som blant annet stell og fôring av dyr. Vi legger til rette for mestring, læring og fysisk aktivitet i samhandling med andre mennesker, dyr og natur.

Vi ønsker å være med og styrke laget til eleven. Vi som jobber på Trollstein har kompetanse og lang erfaring innen miljøterapi og helsefremmende arbeid. Her kan vi tilby en annerledes hverdag som er tilpasset elevenes unike behov. Gården representerer et trygt miljø uten krav til prestasjon. Her kan eleven være seg selv og få mulighet til å blomstre. I arbeidet ønsker vi å fremme deltakelse og bidra til å styrke elevenes mestringstro.

Målgruppe

Elever som trenger et alternativ eller supplement til ordinær skole.