Arbeidstrening og selvutvikling

På gården deltar arbeidstakerne i det daglige arbeidet etter egne forutsetninger og dagsform. Naturen, dyrene og de ansatte på gården er viktige medspillere. Vi har ingen prestasjonskrav hos oss, da målet med alle våre aktiviteter er å bidra til en meningsfull hverdag i trygge omgivelser.

Gjennom arbeidet på gården og samspillet med dyrene, legger vi til rette for mestring, gode relasjoner og økt tro på seg selv. Vi jobber spesifikt med hestene for å fremme selvutvikling hos den enkelte arbeidstaker.

Ett opphold på Trollstein gård kan være «ett trinn i trappa» på veien videre i livet.

Målgrupper
Unge og voksne med psykiske-/rusrelaterte utfordringer eller yrkeshemminger, som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet eller skole.